آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:21 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو دو  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گیر کردن سر کودک بین حفاظ نرده یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار مدرس،نبش شقایق سیزدهم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل فوق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سر کودک مذکور به علت بازیگوشی در محل فوق گیر کرده بود که با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات رها سازی صورت پذیرفت و صحیح و سالم تحویل خانواده اش گردید.

005028

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf