آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:55 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو طی تماس  با سامانه 125 آتش نشانی شهریار سقوط دو شهروند به داخل کانال واقع در شهریار،بلوار رزمندگان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه  مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین و به گفته افراد حاضر در محل دو حوان 40 و 37 ساله به علت درگیری و مشاجره  از ارتفاع حدودا 3 متری به داخل کانال سقوط نموده و به شدت دچار مصدومیت گردیدند که ضمن رها سازی افراد،محل تحویل عوامل اورژانس و انتظامی گردید.

2090

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf