آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی سه روز گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 23 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه ششم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

1-ساعت 08:13 رها سازی یک قلاده گربه از زیر کابینت آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فازیک اندیشه،شهرک مریم،خیابان حافظ یکم

2-ساعت 14:43 رهاسازی یک قلاده گربه از درز انقطاع واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان چهاردهم

3-ساعت 18:54 حریق یکدستگاه خودرو پژو 405 که منجر به مصدومیت راننده گردید واقع در شهریار،خیابان شهید مطهری،بعد از رستوران ارکیده

4-ساعت 22:33 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،رزکان،کوچه گلستان

یکشنبه هفتم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

5-ساعت  01:00 همکاری با نیروی انتظامی و بازگشائی درب ضد سرقت یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،میدان جزیره،نبش خیابان فردوسی

6-ساعت  12:35 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار شهدا،مجتمع اداری-تجاری آتش نشانی شهریار

7-ساعت  15:50 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،ورودی فاز یک اندیشه

8-ساعت 16:03 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،وائین،بلوار جویبار،نبش کوچه مهستان

9-ساعت 16:31 رها سازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست محصلی پانزده ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 2 امیریه

10-ساعت 19:24 حریق کابل برق داخل کوچه واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،کوچه شهید ثمری

11-ساعت  20:44 حریق کابل برق داخل کوچه واقع در شهریار،خیابان شهید عباس آبیاری،کوچه شهید مهر پرور

دوشنبه هشتم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

12-ساعت 01:45 نجات دو شهروند محبوس شده در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،خیابان ارتش،مجتمع الماس دوم

13-ساعت  08:05 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،چهار راه مخابرات،خیابان شهید بهشتی غربی

14-ساعت  10:18 حریق تابلو برق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار مدرس،خیابان شقایق دوم

15-ساعت  12:35 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار انقلاب،بلوار نواب صفوی،خیابان شهید عباسی

16-ساعت  12:53  نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،بلوار انقلاب،فواصل میدان امام خمینی(ره) و شهید بابائی

17-ساعت 12:53 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،شهرک شاهد،روبروی خیابان فرهنگ چهارم

18-ساعت 18:53 حریق موتور سیکیلت چهار چرخ واقع در شهریار،امیریه،ورودی پارک امیر کبیر

19-ساعت 19:07 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،خیابان شهید چمران

20-ساعت  20:38 حریق علفزار واقع در جاده شهریار به باغستان

21-ساعت  22:12 رهاسازی  پای کودک از پل آهنی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان دوازدهم

سه شنبه نهم خرداد ماه هزارو چهارصد ودو

22-ساعت  02:09 نجات شهروند محبوس شده در حمام یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان ششم

23-ساعت  03:02 حریق ضایعات چوب و پلاستیک واقع در حاده شهریار به کرج،پشت خدمات موتوری شهرداری شهریار

005051

005052

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf