آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

طی هماهنگی به عمل آمده یک دوره کلاس آموزشی امداد هوائی HEMS با حضور کارشناس اورژانس شمال غرب استان تهران در محل مرکز آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار در حال برگزاریست.

بر اساس این گزارش، به منظور ارتقای سطح علمی و آموزشی پرسنل عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار و عوامل اورژانس با هماهنگی به عمل آمده با حضور جمع کثیری  از آتش نشانان شهریار و اورژانس در دو روز متوالی از تاریخ دوازدهم لغایت سیزدهم شهریور ماه هزاروچهارصدو دو در حال برگزاریست.

005410

 

005411

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf