آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه سیزدهم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 13:59 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه حبیب ابن مظاهر

2-ساعت 23:16 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،شهرک شاهد،خیابان یاس غربی

سه شنبه چهاردهم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

3-ساعت 00:30 حریق حاشیه باغ واقع در شهریار،ورودی جاده بهاء از طرف خادم آباد

4-ساعت 00:52 حریق علف های خشک واقع در جاده کرج به شهریار،جنب زیرگذر سپاه

5-ساعت 02:21 حریق باکس زباله واقع در شهریار،روبروی امامزاده اسماعیل(ع)

6-ساعت 06:39 آبگرفتگی یک واحد مسکونی و بازگشائی درب منزل با هماهنگی عوامل مربوطه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان چهاردهم

005412

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf