آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105


روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در چهل و هشت ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 9بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

سه شنبه چهاردهم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 14:07 حریق ترانس برق واقع در شهریار،فازیک اندیشه،خیابان طالقانی،نبش خیابان ارغوان دهم 

2-ساعت 14:38 نجات شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی 

3-ساعت 15:23 نجات شهروند محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان نهم 

4-ساعت  16:26 نشت گاز شهری در یک ملک درحال تخریب جهت بازسازی واقع در شهریار،امیریه،خیابان امام خمینی( ره)، خیابان شهدا،خیابان ارشاد سوم

5-ساعت 17:58 حریق کنتور های برق یک مجتمع واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان یازدهم 

6-ساعت 18:48 رهاسازی یک قلاده گربه از داخل پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان دکتر قریب،خیابان بیات جنوبی 

7-ساعت 22:39 حریق مقداری از وسایل منزل در داخل حیاط منزل مسکونی واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه شهدا

چهارشنبه پانزدهم شهریورماه هزاروچهارصد و دو

8-ساعت 13:13 رهاسازی یک قلاده گربه از موتور یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،شهرک شاهد،خیابان شقایق سیزدهم

پنجشنبه شانزدهم شهریور ماه هزاروچهارصدودو 

9-ساعت 00:29 نجات شهروندمحبوس شده درکابین آسانسور. واقع در شهریار،فاز دو مخابرات،خیابان قره قوزلو

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf