آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

پسر حدودا 21 ساله که به بهانه مختلف قصد خودکشی  داشت با حضور به موقع نیروهای آتش نشانی از لبه پرتگاه پل عابر پیاده نجات داده شد.

ساعت 00:58 روز یکشنبه نوزدهم شهریورماه هزاروچهارصدودو ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شهریاردر جريان يک مورد اقدام به خودکشي واقع در جاده شهریار به تهران،روبروی شهرک صدف،پل هوائی عابر پیاده قرار گرفت و بلافاصله امدادگران ايستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل  به  محل حادثه  اعزام نمود.
هنگام حضور ماموران آتش نشاني مشاهده گردید پسر خدودا 21 ساله به علت مشکلات شخصی از بالای پل عابر پیاده آویزان شده بود که قبل از سقوط از ارتفاع توسط آتش نشانان نجات و فرد مذکور تحویل عوامل اورژانس و انتظامی گردید.

001513

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf