آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 07:46 حریق کنتور برق و سیم کشی برق یکباب مغازه واقع در شهریار،بلوار رسول اکرم(ص)،جنب بازار روز

2-ساعت 18:44 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،بلوار رزمندگان،روبروی سازمان پارک ها

چهارشنبه بیست و دوم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

3-ساعت 04:00 حریق یکباب مغازه چای خانه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،فواصل خیابان دهم و یازدهم غربی

4-ساعت 05:46 حریق صایعات لاستیک واقع در شهریار،شهرک صدف،پشت دانشگاه پیام نور

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf