آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در چهل و هشت ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 6 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

 جمعه بیست و چهارم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 20:37 حریق کارتن در پشت بام و سرایت به انبار مواد غذائی یکباب مغازه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان چهاردهم

2-ساعت 15:32 حریق سیلندر پیک نیک در آشپزخانه منزل مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان دوم،کوچه متین

3-ساعت 17:23 حریق ضایعات واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان درختی

4-ساعت 20:30 حریق ضایعات لاستیک واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان دکتر قریب،جنب پاساژ زیتون

5-ساعت 22:37 نجات شهروند محبوس شده در حمام یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شاهد،خیابان شقایق سیزدهم

شنبه بیست و پنجم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

6-ساعت 04:01 حریق یکدستگاه خودرو وانت تویوتا به علت نقص فنی واقع در شهریار،رزکان،روبروی خیابان شقایق دوم

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf