آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه هزاروچهارصدودو

1-ساعت 08:33 دودگرفتگی یک مجتمع مسکونی در اثر اتصالی پمپ آب واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان ششم

2-ساعت 09:56 رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست کودک ده ساله با مراجعه حضوری به ایستگاه 2 امیریه

3-ساعت 12:09 حریق ضایعات حاشیه جاده واقع در شهریار،کهنژ،بلوار رزمندگان،روبروی سازمان پارک ها و فضای سبز

4-ساعت 13:19 نجات پسر 16 ساله محبوس شده در حمام یک واخد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد شرقی

5-ساعت 15:34 بازدید از ریزش سنگ نما و ایمن سازی سنگ های در حال ریزش یک مجتمع واقع در شهریار،خیابان شهید مصطفی خمینی(ره)،خیابان علامه طباطبائی

6-ساعت 15:54 حریق ضایعات کاه در حاشیه جاده واقع در شهریار،بلوار شورا،ابتدای کمربندی سفیر

7-ساعت 17:46 حریق یونولیت در مجتمع در حال ساخت واقع در شهریار،خیابان شهید بهشتی،فواصل خیابان ستوده و اصناف

8-ساعت 20:51 حریق یک اصله درخت واقع در شهریار،وائین،بلوار جویبار

005432

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf