آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

همزمان با سال جهاد اقتصادی ودر راستای تداوم اجرای برنامه های عمرانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار وبه منظور تعمیم فرهنگ وخدمات ایمنی به همشهریان عزیز مراحل احداث ایستگاه آتش نشانی واقع در شهرک رزکان به همت جناب آقای مهندس حسینی شهردار محترم شهریار،جناب آقای اسدی معاونت محترم حوزه خدمات شهری وامور مناطق،جناب آقای مهندس حسین زاده معاونت محترم امور عمرانی وبا پیگیریهای مستمر مدیر عامل سازمان آغاز شد،امید است با انجام این پروژه دغدغه های ایمنی اهالی محترم این خطه از شهرستان بر طرف وخدمتگذار شایسته ای برای همشهریان محترم باشیم.

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf