آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار:

جناب آقای مهندس حسینی شهردار محترم شهریار امروز سه شنبه 1391/04/20 در معیت هیئت همراه(جناب آقای اسدی معاونت محترم خدمات شهر وامور مناطق،جناب آقای مهندس حسین زاده معاونت محترم فنی وعمرانی،جناب آقای مهندس وکیلی شهردار محترم منطقه یک شهریار"فاز یک اندیشه")از محل ایستگاه جدیدالحداث آتش نشانی اندیشه واقع در فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 


 

 

 مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf