آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:52 روز جمعه بیست و دوم اسفند ماه نودونه  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انفجار در یکباب منزل ویلائی واقع در شهریار،بلوار کشاورز،کوچه کبیری فر گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 401 شهریار و 101 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب منزل ویلائی به علت نشت گاز شهری و رسیدن به پهنای انفجار دچار تخریب  و مصدومیت سه نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل و قطع جریان گاز شهری محل رفع خطر و افراد مصدوم جهت ادامه درمان تحویل اورژانس حاضر در محل گردید.

00643

00644

00645

00646

00647

00648

 

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf