آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:11 روز یکشنبه بیست و چهارم اسفند ماه نودو نه طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ششم غربی گزارش گردید.
ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه  را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.
در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده و منجر به محبوس و مصدومیت پیرمرد ناتوان جسمی گردیده بود که ضمن اطفاء کامل حریق فرد مصدوم از میان شعله های دود و آتش به طبقه همکف انتقال و جهت ادامه درمان تحویل  اورژانس 115 شهریار مستقر در محل گردید.
علت بروز این آتش سوزی و میزان خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00662

00663

00664

00665

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf