آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:29 روز پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک قلاده سگ در داخل کانال آبیاری باغ واقع درشهریار،کهنز،خیابان شهید حبیبی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 701 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قلاده سگ در داخل محل مذکور محبوس شده که با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات  رها سازی حیوان مذکور صورت پذیرفت.

00802

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf