آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 03:38 روز جمعه دهم اردیبهشت ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار شکستگی علمک گاز و نشت گاز شهری واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،نبش خیابان پانزدهم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ  ایستگاه 301 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید علمک مذکور دچار شکستگی شده و منجر به خروج شدید گاز شهری گردیده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل محل با همکاری امداد گاز رفع خطر گردید.

عکس:آرشیو

2372

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf