آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

پورتال اطلاع رسانی سازمان آتش نشانی وخدماتن ایمنی شهرداری شهریار:

در مورخه پانزدهم شهریور ماه نودویک ایستگاه 301 سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریاردر فاز یک اندیشه با حضور جناب آقای دکتر تمدن استاندار محترم تهران،جناب آقای گروسی نماینده محترم مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی،جناب آقای جوهری فرماندار محترم شهریار،جناب آقای مهندس حسینی شهردار محترم شهریار،جناب آقای درخشان ریاست محترم شورای اسلامی شهر شهریار وبا همت جناب آقای عبدالملکی مدیر عامل محترم سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار افتتاح گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf