آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:28 روز دوشنبه دهم خرداد ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق گسترده یکباب مغازه مکانیکی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان باهتر شمالی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به حساسیت موضوع حمید رضا دمرچیلو سرپرست سازمان در محل حضور یافت.

 در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب مغازه مکانیکی به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده و منجر به بروز آتش به یکدستگاه خودرو سواری گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

00952

00951

00953

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf