آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

آتش سوزی گسترده پالایشگاه تهران در منطقه شهر ری با تلاش آتش نشانان تهران، ری وشهریار در حال اطفاء می باشد.

ساعت 19:18 روز چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه هزاروچهارصد دود ناشی از این آتش سوزی بزرگ در جنوب تهران به حدی بود که  از نقاط مختلف شهر تهران کاملا قابل مشاهده بود.
به دنبال بروز این آتش سوزی نیروهای آتش نشانی شهر ری و تهران عازم محل حادثه  شدند.
محل آتش سوزی پالایشگاه شیمیایی به مساحت تقریبی ده هكتار بود که در آن تعداد زیادی مخازن گازوئیل و همچنین انبار مواد شیمیایی قرار داشت.
به دلیل وسعت آتش سوزی دراین كارخانه صنایع شیمیایی، از آتش نشانی تهران،شهریارو توابع درخواست کمک شد که بلافاصله آتش نشانان شهریار به فرماندهی حمید رضا دمرچی لو سرپرست سازمان آتش نشانی شهریاربا چهار دستگاه خودروهای عملیاتی از جمله خودرو حامل دستگاه های تنفسی، كف و خودروهای فوماتیك  به محل اعزام وبه عنوان نیروی کمکی مشغول عملیات شدند.
درجریان این حادثه خسارت زیادی به این پالایشگاه وارد شد که هم اکنون علت دقیق بروز این آتش سوزی و هم چنین میزان خسارت وارده توسط آتش نشانی های تهران و شهرری در دست بررسی است.

00968

00969

00970

00971

00972

 

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf