آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:28 روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه هزارو چهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اقدام به خودکشی شخصی واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه رعنا گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود وپس از باز نمودن درب با هماهنگی مراجع قانونی مشاهده گردید دختر خانمی حدودا 25 ساله بنام(ن.د) اقدام به خودکشی  نموده که ضمن هماهنگی لازم فرد مذکور تحویل عوامل اورژانس گردید.

3150

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf