آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:15 روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق منزل مسکونی واقع درشهریار،خیابان شهید مطهری،کوچه هجرت یکم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دو دستگاه یخچال در طبقه همکف  یکباب منزل مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجربه دودگرفتگی منزل فوق گردیده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001003

 

001002

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf