آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:11 روز چهارشنبه  بیست و سوم تیر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حادثه بالابر واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،نبش خیابان دوازدهم غربی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و دربدو ورود مامورین مشاهده گردید دست و پای کودک هشت ساله در بین دیواره و اتاقک بالابر حمل بار گیر کرده که ضمن ایمن سازی کامل و قطع جریان برق با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات کودک مذکور از محل رهاسازی و جهت ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس گردید.

001208

001206

001209

001207

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf