آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:10 روز پنجشنبه بیست و چهارم تیر ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در درز انقطاع واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان سیزدهم غربی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 301 اندیشه  را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید درز انقطاع  در مجاورت دو باب ساختمان طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

001212

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf