آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:44 روز پنجشنبه بیست و چهارم تیر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف یکدستگاه خودرو پژو 405 با موتور سیکیلت  واقع درشهریار،بلوار آزادگان گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود.

بر اساس این گزارش یکدستگاه موتور سیکیلت و پژو 405 به علت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی با یکدیگر برخورد نموده و به منجر مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده وجلوگیری از نشت بنزین وقطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال  و محل تحویل پلیس راهور گردید.

001200

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf