آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 8 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

شنبه بیست و ششم تیر ماه هزار و چهارصد

1-ساعت 14:23 نشست یکباب مغازه واقع در شهریار،شهرک کمیته،روبروی پارک 22 بهمن

2-ساعت 15:10  نشت گاز شهری از آبگرمکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان دوم غربی،بن بست تراب

3-ساعت 15:37 نجات دو نفر از شهروندان محبوس شده در کابین واقع در شهریار،میدان فجر به طرف تقاطع غیر همسطح سپاه

4-ساعت  15:41 نجات دو نفر از شهروندان محبوس شده در کابین واقع در شهریار،بلوار انقلاب،کوچه شیخلر

5-ساعت  15:47  دود گرفتگی یک واحد مسکونی در اثر شعله ور شدن روغن در آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،تیسفون،کوچه دوم سمت چپ

6-ساعت  18:28 ریزش سنگ نما واقع در شهریار،وائین،خیابان گسترش

7-ساعت  23:44 حریق ضایعات واقع در شهریار،امیریه،خیابان 15 متری شهداء،کوچه شفاعت

یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه هزار و چهارصد

8-ساعت  03:00 حریق آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان سیزدهم

001218

001217

001219

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf