آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 13:06 روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد اداری واقع درشهریار،خیابان ولیعصر(عج) گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان  بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های 4 شهریار و 1 مرکزی را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پوراحمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد اداری به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی و میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

001222

001223

001224

001225

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf