آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:19 صبح روز سه شنبه شانزدهم شهریور ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کارگاه چوب بری واقع در شهریار،ورودی کردزار گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 6 جعفریه را با امکانات و تجهیزات کامل  راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  کارگاه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان حریق اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

001440

001441

001442

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf