آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:03 روز پنجشنبه هجدهم شهریور ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک قلاده گربه در راه پله یکباب ساختمان واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک رفاه،فواصل خیابان لاله دوم و سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 3 اندیشه را  با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل فوق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قلاده گربه در محل فوق محبوس شده  بودند که با تلاش آتش نشانان رهاسازی صورت پذیرفت.

001447

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf