آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:56 روز پنجشنبه هجدهم شهریورماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار مبنی بر کشف جسد واقع درشهریار،بلوار شهید کلهر به طرف میدان فجر بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه 1 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید جسد شخصی  با هویت نامعلوم کشف که ضمن هماهنگی با مراجع مربوطه جسد فرد مذکور تحویل عوامل انتظامی گردید.

2090

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf