آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 11 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه بیست و دوم شهریور ماه هزار و چهارصد

1-ساعت 08:46 نجات کودک دو ساله محبوس شده در یکدستگاه خودرو ال نود در پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،شهرک صدف،خیابان شهدای گمنام،خیابان گلستان سوم

2-ساعت 10:17 حریق ضایعات و گسترش آتش به یک اصله درخت واقع در شهریار،ورودی کردزار

3-ساعت 11:11 نشت گاز در یکباب منزل مسکونی در حال تخریب و بازسازی واقع در شهریار،رزکان،خیابان شقایق چهارم

4-ساعت  12:45 آتش سوزی باغ خشک شده واقع در جاده رباط کریم به شهریار،روبروی سه راهی امیریه

5-ساعت  16:24  حریق ضایعات در انباری پشت بام یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان هشتم شرقی

6-ساعت 17:40 نجات دو نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان ارتش،مجتمع ونیز

7-ساعت 19:54 حریق ضایعات واقع در شهریار،خیابان بیست متری کهنز،خیابان 12 متری شهید مطهری،کوچه کوثر دوم

8-ساعت 20:27 رها سازی یک قلاده گربه از زیر تخت واقع در شهریار،خیابان نواب،کوچه سمیه،کوچه رستاخیز

9-ساعت  20:34 حریق ضایعات واقع در شهریار،امیریه،انتهای خیابان معلم چهارم

10-ساعت  23:12  حریق ضایعت واقع در شهریار،خیابان بیست متری کهنز،خیابان 12 متری شهید مطهری

سه شنبه بیست و سوم شهریور ماه هزار و چهارصد

11-ساعت  07:05 نجات یک نفر از شهروندان محبوس شده در کابین آسانسور واقع در فرمانداری شهرستان شهریار

001465

001466

001467

001463

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf