آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

 روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با عنایت به دعوتنامه مدیر کل دفتر امور شهری و شورا های استانداری تهران مبنی بر جلسه هم اندیشی مسئولین آتش نشانی های استان تهران بمناسبت سالروز ملی آتش نشانی و ایمنی صبح روز یکشنبه یازدهم مهر ماه هزاروچهارصد در محل آن اداره کل از مسئولین آتش نشانی های استان تهران با اهداء لوح، تقدیر و تجلیل شد.

001600

001602

001601

001598

001599

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf