آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:57 عصر روز جمعه شانزدهم مهرماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو پژو 206 از مسیر جاده واقع در شهریار،بلوار رسول اکرم(ص)،ورودی زیرگذر قائم(عج)گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و  در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پژو 206 به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و پس از برخورد با نرده وسط بلوار متوقف و منجر به مصدوم شدن یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری فرد مصدوم با همکاری اورژانس به بیمارستان انتقال ومحل تحویل پلیس راهور گردید.

001608

001609

001610

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf