آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:41 روز جمعه شانزدهم مهر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یکدستگاه خودرو پژو 206 در کف جاده واقع در شهریار،میدان جهاد گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد ونجات ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و امدادگران با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو مذکور دچار فرو رفتگی در کف زمین شده که ضمن ایمن سازی کامل رها سازی خودرو فوق صورت پذیرفت.

خوشبختانه  این حادثه مصدومی نداشته است.

001611

001612

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf