آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:45 روز شنبه هفدهم مهر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انتشار شدید گاز از محل خط لوله انتقال گاز شهری واقع در شهریار،میدان بسیج به طرف امیریه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه  مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و با توجه به اهمیت موضوع حمید رضا دمر چی لو رئیس سازمان آتش نشانی شهریار در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خط لوله انتقال گاز شهری به علت برخورد بیل مکانیکی دچار نشتی گاز شدید شده که با حضور آتش نشانان در محل ضمن ایمن سازی کامل و جلوگیری از خطرات بعدی محل با تلاش امداد گاز و ترمیم لوله مذکور رفع خطر گردید.

001625

001626

001627

001628

001629

 

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf