آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:23 روز یکشنبه هجدهم مهر ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار تصادف دو دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین واقع در شهریار،بلوار تعاون گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ امداد و نجات ایستگاه های 4 شهریار و 1 مرکزی را به صدا درآورد و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پوراحمدی معاونت عملیات سازمان در محل حضور یافت.

آتش نشانان شهریار با حضور در محل مشاهده نمودند یکدستگاه خودرو پژو پارس با یکدستگاه جرثقیل خاور که در حال تعمیر چراغ وسط بلوار بود برخورد نموده و منجر به محبوس و مصدوم شدن دو نفر و بروز خسارت مالی سنگین گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت سوخت خودروها و قطع سرباطری افراد مذکور از داخل خودرو خارج و با همکاری اورژانس 115 به بیمارستان انتقال و محل جهت انتقال خودروها به پارکینگ تحویل  عوامل انتظامی حاضر در محل حادثه گردید.

001630

001631

001632

001633

 001634

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf