آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:18 روز دوشنبه نوزدهم مهر ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ترکیدگی لوله آب شهری واقع در شهریار،میدان بسیج به طرف امیریه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه  مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه شدند و با توجه به اهمیت موضوع حمید رضا دمر چی لو رئیس سازمان آتش نشانی شهریار در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خط لوله آب شهری  بر اثر حفاری اداره گاز دچار ترکیدگی و تجمع آب به مقدار زیاد گردیده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن ایمن سازی کامل با چند دستگاه پمپ، آب از محل مذکور تحلیه و خط لوله آب مذکور توسط عوامل آبفا ترمیم گردید.

001635

001636

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf