آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:13 روز شنبه بیست و پنجم مهرماه هزاروچهارصد ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی شهریاردر جريان يک مورد اقدام به خودکشي واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان کوثر ششم قرار گرفت و بلافاصله امدادگران ايستگاه 3 اندیشه  را با امکانات و تجهیزات کامل  به  محل حادثه  اعزام نمود.
هنگام حضور ماموران آتش نشاني مشاهده گردید خانمی حدودا 37 ساله به علت  مشکلات روحی اقدام به خودکشی(باز نمودن شیر گاز) نموده که با تلاش به موقع آتش نشانان ضمن بستن شیر گاز،
فرد مذکور سریعا به هوای آزاد انتقال و جهت ادامه درمان تحویل اورژانس 115 شهریار مستقر در محل گردید.

001660

001658

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf