آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:23 روز جمعه بیست و یکم آبانماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار سقوط چراغ تیر برق بر روی یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،چهار راه گاز به طرف رستوران ارکیده گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید چراغ تیر برق بر روی خودرو پژو 405 سقوط کرده و منجر به بروز خسارت مالی گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل محل با همکاری امداد برق رفع خطرگردید.

خوشبختانه این حادثه مصدومی نداشته است.

001781

001782

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf