آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:57 روز دوشنبه بیست و چهارم آبانماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در پشت بام یکباب منزل مسکونی واقع درشهریار،امیریه،خیابان باهنر،کوچه پگاه گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شخصی در پشت بام یکباب منزل مسکونی مشغول داغ نمودن قیر بوده که بر اثر بی احتیاطی طعمه حریق شده که بلافاصله توسط فرد اطفاء و آتش نشانان توصیه های ایمنی در این زمینه را به افراد حاضر در محل ارائه نمودند.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

عکس:آرشیو

001796

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf