آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:55 روز دوشنبه بیست و هفتم دیماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز در بالکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم،خیابان ایثار ششم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز دربالکن یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به آشپزخانه گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

002015

002016

002017

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf