آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش آتش نشانان شهریار فرد سقوط کرده به داخل چاه فاضلاب نجات داده شد.

ساعت 10:11 صبح روز چهارشنبه بیست و نهم دیماه هزاروچهارصد در پی فرو ریختن طوقه چاه در یک مجتمع مسکونی  و گزارش تلفنی ساکنین،ستاد فرماندهی آتش نشانی شهریار زنگ ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و امداد گران برای نجات فرد مذکور عازم محل حادثه واقع درشهریار،وائین،خیابان سعدی،کوچه یاس شدند.

در بدو ورود  مامورین مشاهده گردید کف حیاط یک مجتمع مسکونی به علت ریزش طوقه و میله چاه فاضلاب نشست نموده و منجر به سقوط شهروندی حدودا سی و پنج ساله  داخل آن گردید.

آتش نشانان مستقر در محل با ایمن سازی محیط فرد مذکور را از داخل چاه فاضلاب خارج و جهت ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل نمودند.

در پایان به افراد حاضر در محل تاکید گردید ضمن هماهنگی با مهندسین مربوطه نسبت به ترمیم و یا حفریک حلقه چاه جدید اقدام نمایند.

002019

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf