آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 5 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

چهارشنبه چهارم آبانماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 08:55 برخورد یکدستگاه خودرو پراید با عابر واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار شهید دنیامالی،ابتدای خیابان ارغوان سیزدهم

2-ساعت 09:39 نشست زمین واقع درشهریار،میدان امام خمینی(ره)،روبروی بانک سامان

3-ساعت 10:52 حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،اسدآباد،بلوار امام خمینی(ره)

4-ساعت  17:03 حریق ضایعات واقع در شهریار،وائین،انتهای خیابان میلاد هفتم

5-ساعت  20:04 رهاسازی یک حلقه انگشتر از انگشت دست خانم دانشجو با مراجعه حضوری به ایستگاه 3 اندیشه

0.0.0.0

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf