آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

در 24 ساعت گذشته طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ستاد فرماندهی سازمان 4 بار زنگ ایستگاه های آتش نشانی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق و حوادث به شرح ذیل شدند وضمن اطفاء حریق و امداد رسانی از افزایش خسارت جلوگیری بعمل آوردند.

دوشنبه نهم آبانماه هزاروچهارصدویک

1-ساعت 11:21 رهاسازی یک قلاده گربه از پشت منبع آب واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان یکم غربی

2-ساعت 14:59 رهاسازی یک قلاده گربه از داخل یکباب منزل مسکونی واقع درشهریار،بلوار نواب،کوچه شهید محرمعلی یزدی

3-ساعت 15:36 حریق ضایعات واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان درختی،نبش کوچه مبین

4-ساعت  17:38 حریق بخشی از باغ  واقع در شهریار،بلوار رسول اکرم(ص)،روبروی مسجد امام رضا(ع)

004176

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf