آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:03 روز چهارشنبه بیست و چهارم آبانماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار آتش سوزی گسترده یکباب مغازه واقع در شهریار،بلوار آزادگان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان چهارایستگاه (7 کهنز،1مرکزی،3 اندیشه،4 شهریار) را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و با توجه به حساسیت موضوع یاسر حیدریان معاونت خدمات شهر و امور مناطق شهرداری شهریار به همراه حمید رضا دمرچی لو رئیس سازمان آتش نشانی در محل حضور یافتند.

 در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب مغازه قطعات کشاورزی به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده و منجر به بروز آتش به وسایل موجود در مغازه گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

در فرایند این آتش سوزی عوامل انتظامی،اورژانس،امداد گاز و... در محل حضور یافتند.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004207

004208

004209

004210

004211

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf