آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:36 روز پنجشنبه یکم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان مخابرات،خیابان سیرت جنوبی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 4 شهریار و 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید منزل فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده بود با تلاش آتش نشانان ضمن بستن شیر اصلی کاز و برق نسبت به تهیه گزارش اقدام نمودند.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004327

004328

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf