آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی گسترده یکباب مغازه لاستیک فروشی واقع در شهریار،میدان نماز،خیابان شهید مطهری مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 10:34 روز پنجشنبه پانزدهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار اطلاع رسانی و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانان ایستگاه های 4 شهریار،1 مرکزی و 5 شهید قائنی رزکان را به محل حریق اعزام و با توجه به اهمیت موضوع حمید رضا دمر چی لو رئیس سازمان آتش نشانی در محل حضور یافت.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حریق عملیات اطفاء را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع وبا توجه به وجود مواد قابل اشتعال دود و آتش زیادی محل را فراگرفته بود.

سرانجام پس از یک عملیات طولانی  حریق با تلاش آتش نشانان شهریار بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

004565

004566

004572

004571

004567

004568

004569

004570

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf