آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:38 روز روز سه شنبه بیست و هفتم دیماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی دو شهروند واقع در شهریار،بلوار آزادگان،روبروی اسدآباد،خیابان بوستان دوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 7 کهنز را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مادر و دختر به علت نشت گاز منوکسید کربن (بخاری گازی بدون دودکش،انشعاب مشترک گاز جهت بخاری پذیرائی و دودکش بخاری در نما) دچار گازگرفتگی شده بودند که با همکاری اورژانس 115 شهریار به مرکز درمانی انتقال داده شدند.

004626

004627

004628

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf