آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی الوار آرموتور بندی و چوب در  شهرک جعفریه شهریار مهار شد.

رخداد این آتش سوزی ساعت 19:18 روز پنجشنبه بیست و نهم دیماه هزاروچهارصدویک طی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واقع در شهریار،شهرک جعفریه،خیابان 25 گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 6 جعفریه را به صدا درآورد و  آتش نشانان با امکانات تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حریق عملیات اطفاء را در محوطه باز با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع نمودند و سرانجام پس از یک عملیات سریع حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی  توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

004639

004641

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf