آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:49 روز شنبه یکم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار فوت شخصی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان ارغوان یکم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام و پس از بازگشائی درب منزل توسط همکاران صاحب ملک در حضور عوامل انتظامی  با جسد مردی با هویتی نامعلوم مواجه شدند که به علتی نامعلوم فوت نموده بود که پس از تحویل جسد به عوامل انتظامی  آتش نشانان به ماموریتشان پایان دادند.

علت فوت شخص مذکور توسط پزشکی قانونی تحت بررسی می باشد.

004644

 

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf