آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:43 روز یکشنبه دوم بهمن ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گازگرفتگی شش نفر از شهروندان واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه لاله گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 4 شهریار را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید شش نفر از شهروندان  به علت نشت گاز منوکسید کربن و.. دچار گازگرفتگی شده که با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند.

00000

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf